- Извършване на пасивна индикация (маркировка) при сключване на авто каско.