- Инспекции.
- Зануляване пробег при смяна на масло.
- Изчистване на грешки.
- Тестване на електронни компоненти.
- Тестване на системи за сигурност и комфорт.