Монтиране на GPS системи и наблюдение в реално време.